Áhættustefna

Meginmarkmið áhættustefnu er að tryggja að Veitur ásamt Vatns- og fráveitu geti sinnt grunnhlutverki sínu á sem hagstæðastan máta með lágmarksáhættu.

Þetta er gert með því að:

  • draga úr sveiflum í afkomu félaganna á hverjum tíma með tilliti til undirliggjandi áhætta í rekstrinum og að áhættuþættir séu ávallt innan skilgreindra marka sem stjórnin setur og er skráð í áhættuhandbók. Mynd að neðan tilgreinir helstu áhættuþætti í rekstri Veitna ásamt Vatns- og fráveitu.
  • tryggja að félögin hafi nægt fé til að standa undir reglulegri starfsemi.

Stjórn felur áhætturáði að framfylgja áhættustefnu í rekstri Veitna og Vatns- og fráveitu og halda þeim innan marka sem sett eru í áhættuhandbók. Breytingar á mörkum krefjast samþykktar stjórnar Veitna.

Áhættustefnan byggir á gildum og heildarstefnu Veitna og er sett fram til samræmis við eigendastefnu samstæðu OR.

Skilgreiningar