Heildarstefna Veitna

Starfsemi

Kjarnastarfsemi

Að byggja upp og reka hagkvæm veitukerfi með öryggi, umhverfissjónarmið og langtímaþarfir viðskiptavina og samfélags að leiðarljósi.

Hlutverk

Þróa og byggja upp veitukerfi sem eru grundvöllur lífsgæða.

Framtíðarsýn

Framsækið þekkingar- og þjónustufyrirtæki sem leggur grunn að lífsgæðum og virkni samfélagsins.

 

Stefnuáherslur Veitna

 

Stefnuáherslur

Sjálfbær þróun

 • Grundvöllur orkuskipta
 • Fullnýting orkustrauma
 • Sjálfbær nýting auðlinda
 • Lágmörkun umhverfisáhrifa
 • Nýsköpun og tækniþróun

Til fyrirmyndar í rekstri

 • Hagkvæmni og kostnaðarvitund
 • Skýr sýn, markmið og umboð

Virðisaukandi þjónusta

 • Þjónustugæði
 • Þjónustuöryggi
 • Samfélagsábyrgð

Eftirsóknarverður vinnustaður

 • Samhent liðsheild
 • Öryggi alltaf
 • Þekking og frumkvæði

 

Umboð stjórnar til stjórnenda

Forystuhlutverk í veitustarfsemi

Virkja frumkvæði til umbóta meðal starfsfólks og tryggja þekkingu sem styður við nauðsynlega nýsköpun í rekstri veitukerfa. Vera leiðandi í orkuskiptum, nýsköpun og tækniþróun.

Framsýni og framtíðarsýn

Veitur hafi skýra framtíðarsýn varðandi tækniþróun og rekstur veitukerfa. Veitur hafi ávallt uppfærðar langtímaáætlanir sem uppfylla framtíðarsýn miðla og þörf fyrir auðlindir og nýtingu þeirra. 

Hagkvæmni og arðsemi

Meta skal breytingar á stærð veitusvæðis út frá arðsemi og hagkvæmni fyrir rekstur á hverjum tíma. Vakta afkomu hverrar veitu, arðsemismeta og nýta heimildir til breytilegra verðskráa.

Samfélagsábyrgð

Veitur hafi frumkvæði að verndun vatns og tryggi auðlindir fyrir komandi kynslóðir. Veitur lágmarki umhverfisáhrif í rekstri og uppbyggingu veitukerfa. Veitur sýna samfélagslega ábyrgð í verki.

 

Framtíðarsýn allra miðla

Allar veitur

Vel reknir miðlar - alltaf

Stefnuáherslur allra miðla

Sjálfbærni í rekstri og framkvæmdum

 • Kolefnisjöfnun
 • Viðhaldsfrí mannvirki/byggingar
 • Gamlar aflagðar lagnir og mannvirki fjarlægð eftir endurnýjanir

Snjöll veitukerfi og snjöll þjónusta

 • Rekstrarlega snjallt kerfi svo hámarka megi nýtni
 • Snjöll veitukerfi til eftirlits og stýringa
 • Snjallar upplýsingar til viðskiptavina
 • Styðja neytendur til meðvitundar um eigin notkun

Öryggi - alltaf

 • Hættulaust vinnuumhverfi/-aðstæður
 • Mannvirki hönnuð með öryggi í huga

Fyrirmynd

 • Fyrirmynd á alþjóðavísu
 • Fremst í tækninýjungum
 • Ásýnd allra mannvirkja og búnaðar veitukerfa til fyrirmyndar

Þjónusta

 • Trygg afhending – alltaf

Stefnuáherslur fráveitu

Sporlaus fráveita

 • Skólp fari aldrei óhreinsað í sjó
 • Fræðsla til almennings með það að markmiði að óæskileg efni fari ekki í fráveituna
 • Að hreinsun á skólpi tryggi að óæskileg efni berist ekki í viðtaka
 • Flutningur ofanvatns lágmarkaður, t.d. blágrænar ofanvatnslausnir
 • Ofanvatni skilað án mengandi efna

Möguleikar fullnýttir

 • Fráveitan virkjuð – virkja alla orku sem skapast í kerfinu
 • Verðmæti sköpuð úr úrgangi fráveitu

Framtíðarsýn fráveitu

Hreinar strendur - alltaf

Framtíðarsýn hitaveitu

Nægt heitt vatn - alltaf

Stefnuáherslur hitaveitu

Auðlindir alltaf til reiðu

 • Sjálfbær nýting auðlinda
 • Tryggur forði til framtíðar
 • Trygg jarðhitaréttindi til framtíðar
 • Varma ekki sleppt út í umhverfið með neikvæðum umhverfisáhrifum

Ábyrg nýting náttúrugæða

 • Nýta varmann til fulls
 • Rafmagn framleitt í pípunum
 • Lágmarka orkunotkun kerfa
 • Bakvatni ekki veitt í skólphluta fráveitu
 • Bakvatni dælt aftur niður í jarðhitakerfin þegar við á

Öryggi - alltaf

 • Aldrei sé unnið við heitt vatn undir þrýstingi eða fólk varið gegn bruna með öllum tiltækum ráðum

Stefnuáherslur vatnsveitu

Vatnsvernd ofar öllu

 • Sjálfbær nýting auðlindar
 • Í fararbroddi í vatnsverndarmálum
 • Öryggi vatnsverndarsvæða ávallt tryggt
 • Tryggur forði til framtíðar
 • Trygg vatnsöflunarréttindi til framtíðar

Öruggt og hagkvæmt dreifikerfi

 • Lágmarka sóun
 • Dreifa ávallt hreinu heilnæmu vatni

Framtíðarsýn vatnsveitu

Hreint vatn - alltaf

Framtíðarsýn rafmagnsveitu

Trygg afhending - alltaf

Stefnuáherslur rafmagns

Dreifikerfið alltaf til reiðu

 • Hámörkun í nýtingu rafdreifikerfis
 • Álagsstýra til að besta nýtingu rafdreifikerfisins
 • Að rafdreifikerfið sé tilbúið að taka við framleiðslu notenda

Öryggi - alltaf

 • Aldrei sé unnið við rafbúnað undir spennu eða fólk varið gegn spennu með öllum tiltækum ráðum

Aflvaki orkuskipta

 • Veitur séu leiðandi í orkuskiptum í samgöngum og mikilvægi Veitna öllum ljóst í því sambandi
 • Boðið upp á orkuskipta- og ráðgjafaþjónustu
 • Dreifikerfi rafmagns ráði alltaf við orkuskipti í samgöngum
 • Alltaf hægt að fæða alla rafbíla