Hönnun og frágangur heimlagna

Kostur þess að nota veggmát eða ídráttarrör

Þar sem um fleiri en einn miðil er að ræða munu Veitur sjá um að leggja ídráttarrör frá húsvegg að tengistað við lóðarmörk ef húseigandi notar veggmáta eða skilar ídráttarrörum 30 cm út fyrir sökkulvegg. Þetta á við fyrir einbýlis-, raðhús og minni fjölbýlishús eða sambærilegt húsnæði allt að 3000 m3 . Húseiganda ber að koma fyrir ídráttarrörum frá staðsetningu tengigrindar/töflu innanhúss að veggmáta í sökkli eða láta rörin ná 30 cm út fyrir sökkulvegg.

Hönnun heimlagna

Allar lagnir veitunnar eru dregnar í ídráttarrör frá lóðarmörkum að tengistað innanhúss. Lagnir verða að vera í beinni línu frá lóðarmörkum svo hægt sé að draga í ídráttarrör.

Þar sem allar lagnir eru lagðar samtímis er mikilvægt að inntak veitna sé hannað á sama stað í húsi. Hönnuður heimlagna skal kynna sér kröfur um staðsetningu inntaksrýma í skipulagi hverfa og gatna.

Í byggingareglugerð segir m.a. í 6.12.2 gr.:

„Inntaksrými er það rými eða klefi þar sem stofnleiðslur fyrir heitt og kalt vatn, rafmagn, síma og rafrænar gagnaveitur tengjast byggingu. Í fjöleignarhúsum skulu slík rými ætíð vera í sameign. Almennt skulu öll lagnainntök vera í sama rými”.

Hönnuður húss ber ábyrgð á að samræma heimlagnir öðrum lögnum á lóð svo kerfi rekist ekki á, t.d. drenlagnir við hús og frárennsli.

Stútur Skýring Stærð
1 Fjarskipti 50 mm
2 Rafmagn 50 mm
3 Heitt vatn - framrennsli 110 mm
4 Heitt vatn - bakrennsli 110 mm
5 Vatnsveita 75 mm

 

Heimlagnir í bílskúr

Inntaksrör

Veggmát

A. Dæmi um lagnir í fylltum sökklum / B. Dæmi um lagnir í ófylltu rými

Stranglega bannað að nota fráveitubeygjurör

Það er stranglega bannað að nota fráveitubeygjurör í stað ídráttarbeygjurörs

Tæknilegar upplýsingar og kröfur

  • Öll ídráttarrör eru úr PVC plasti. Leyfilegt er að nota PP rör til framlengingar.
  • Nota skal tilbúin ídráttarbeygjurör með viðeigandi beygjuradíus.
  • Rétt er að taka fram að það er stranglega bannað að nota fráveitubeygjurör í stað ídráttarbeygjurörs og ekki er leyfilegt að nota barka fyrir beygjur.
  • Innra þvermál ídráttarröra fyrir hitaveitu er 104 mm og ytra þvermál PEX hitaveitulagna er 76 mm.
  • Innra þvermál ídráttarrörs fyrir vatnsveitu er 69 mm og ytra þvermál vatnsveitulagnar er 40 mm.
  • Ástæðan fyrir ströngum kröfum á ídráttarrörum og beygjum er sú að erfitt getur verið að draga lagnir í gegnum rörin ef ekki er notað rétt efni og gengið rétt frá rörum og beygjum.