Użytkowanie wody w gospodarce

Około połowa wody dostarczanej przez Veitur wykorzystywana jest w gospodarce. Sposób użytkowania zależny jest od rodzaju działalności każdego przedsiębiorstwa tak, jak pokazane to jest w poniższym filmie.

Użytkowanie wody w gospodarce