Verðskrá fyrir raforkudreifingu

Verðskrá gildir frá 01.01.2022

 • Virðisaukaskattur af raforku reiknast 24%. Sérmæld raforka til húshitunar ber þó 11% virðisaukaskatt.
 • Jöfnunargjald reiknast af raforkudreifingu í samræmi við lög nr. 98/2004.

Almenn orkunotkun

Taxti Almenn notkun Dreifing Flutningur Jöfnunargjald Samtals Með 24% vsk Grunnur
A1D Fast verð 32,64     32,64 40,47 kr/dag
A1D Orkuverð 4,18 2,04 0,41 6,63 8,22 kr/kWh

Skýringar:

 • Taxti A1D gildir fyrir alla almenna notkun. Taxti A2D gildir fyrir einmælingu húsnæðis sem er upphitað með raforku og hefur sömu einingaverð en 85% orkunotkunar bera 11% virðisaukaskatt og 15% notkunar bera 24% virðisaukaskatt.
 • Fast verð er fyrir föstum kostnaði óháð orkunotkun. Gjaldinu er dreift jafnt niður á tímabil reikninga.

Afl- og orkunotkun 

Taxti Afl og orkunotkun,
lágspenna
Dreifing Flutningur Jöfnunargjald Samtals Með 24% vsk Grunnur
B1D Fast verð 191,39     191,39 237,32 kr/dag
B1D Aflverð 28,17     28,17 34,93 kr/kW/dag
B1D Orkuverð 0,65 2,04 0,41 3,10 3,84 kr/kWh

 

Taxti Afl og orkunotkun,
háspenna
Dreifing Flutningur Jöfnunargjald Samtals Með 24% vsk Grunnur
B4D Fast verð 1.268,88     1.268,88 1.573,41 kr/dag
B4D Aflverð 26,76     26,76 33,18 kr/kW/dag
B4D Orkuverð 0,60 2,04 0,41 3,05 3,78 kr/kWh

Taxti

Afl og orkunotkun400 V

Dreifing

Flutningur

 

Jöfnunar-gjald

Samtals

Með

24% vsk

Grunnur

B6D

Fast verð

12.810,00

 

 

12.810,00

15.884,40

kr/dag

Aflverð

13,42

 

 

13,42

16,64

kr/kW/dag

Orkuverð

0,45

2,04

0,41

2,90

3,60

kr/kWh

 

 

 

 

 

 

 

 

Taxti

Afl og orkunotkun 11 kV

Dreifing

Flutningur

 

Jöfnunar-gjald

Samtals

Með

24% vsk

Grunnur

B7D

Fast verð

12.810,00

 

 

12.810,00

15.884,40

kr/dag

Aflverð

12,75

 

 

12,75

15,81

kr/kW/dag

Orkuverð

0,41

2,04

0,41

2,86

3,55

kr/kWh

 

 

 

 

 

 

 

 

Taxti

Afl og orkunotkun33 kV

Dreifing

Flutningur

 

Jöfnunar-gjald

Samtals

Með

24% vsk

Grunnur

B8D

Fast verð

12.810,00

 

 

12.810,00

15.884,40

kr/dag

Aflverð

8,16

 

 

8,16

10,12

kr/kW/dag

Orkuverð

0,28

2,04

0,41

2,73

3,39

kr/kWh

Skýringar:

 • Fast verð er fyrir föstum kostnaði, óháðum orkunotkun.
 • Aflverð er greitt fyrir mældar afleiningar, hvert kW afltopps meðalafl mælt í 60 mínútur. Ársuppgjör afltoppa er miðað við meðaltal fjögurra hæstu mánaðar toppa ársins. Ef um er að ræða uppgjör fyrir hluta úr ári skal miða við hæsta topp á þrem mánuðum, meðaltal tveggja hæstu á sex mánuðum og meðaltal þriggja hæstu ef um er að ræða níu mánuði.

  Skilyrði fyrir því að notendur geti tengst samkvæmt töxtum B6D, B7D og B8D eru eftirfarandi: - Lágmarks afl 2 MW, lágmarks nýtingartími 7.000 stundir og lágmarks notkun þá 14 GWh. - Gengið frá langtímasamningi (a.m.k. 5 ár) og ákveðin orkunotkun tryggð („take or pay“). - Tengigjald ákvarðast með samningi sem tekur tillit til raunkostnaðar við tengingu. - Flutningur ýmist verið greiddur beint af viðskiptavini eða samkvæmt ofangreindum taxta og gildir þessi verðskrá þar sem Veitur tengjast Landsneti á 132 kV.

Aflnotkun

Taxti Almenn notkun Dreifing Flutningur Jöfnunargjald Samtals Með 24% vsk Grunnur
B21D Aflnotkun rofin 46,11 21,18 4,26 71,55 88,72 kr/kW/dag
B22D Aflnotkun órofin 72,61 48,96 9,84 131,41 162,95 kr/kW/dag

Skýringar:

 • B21 er fyrir rofna aflnotkun. Roftími er breytilegur og fylgir dagsbirtu. Taxtinn er einungis fyrir götulýsingu sveitarfélaga og Vegagerðar og þær veitur sem tengjast því kerfi í dag. Ný götulýsing er sett á mæli.
 • B22 er fyrir órofna aflnotkun (t.d. umferðaljós og fjarskiptaskápa). Nýr búnaður er settur á mæli.
 • Reikningsfært afl miðast við uppsett afl.

Tímaháð orkunotkun

Taxti Tímataxti, lágspenna Dreifing Flutningur Jöfnunargjald Samtals Með 24% vsk Grunnur
T1D Fast verð 737,20     737,20 914,13 kr/dag
T1D Lágverð 1,82 2,04 0,41 4,27 5,29 kr/kWh
T1D Miðverð 3,19 2,04 0,41 5,64 6,99 kr/kWh
T1D Háverð 7,89 2,04 0,41 10,34 12,82 kr/kWh

 

Taxti Tímataxti, háspenna Dreifing Flutningur Jöfnunargjald Samtals Með 24% vsk Grunnur
T1HD Fast verð 3.193,18     3.193,18 3.959,54 kr/dag
T1HD Lágverð 1,59 2,04 0,41 4,04 5,01 kr/kWh
T1HD Miðverð 2,97 2,04 0,41 5,42 6,72 kr/kWh
T1HD Háverð 7,35 2,04 0,41 9,80 12,15 kr/kWh

Skýringar:

 • Fast verð er fyrir föstum kostnaði, óháðum orkunotkun. Um er að ræða árstaxta (almanaksár).
 • Lágverð gildistími: október - apríl kl. 21:00-09:00 og maí - september; allan sólarhringinn
 • Miðverð gildistími: nóvember - febrúar; virkir dagar kl. 13:00-17:00, helgar og frídagar* kl. 09:00-21:00, október, mars og apríl; - kl. 09:00-21:00.
 • Háverð gildistími: nóvember - febrúar; virkir dagar kl. 09:00-13:00 og 17:00-21:00, aðfangadagur og gamlársdagur kl. 09:00-13:00 og 17:00-21:00.
*Aðfangadagur og gamlársdagur teljast ekki til þessara frídaga og eru meðhöndlaðir eins og virkir dagar í desember.