Verðskrá vatnsveitu

Verðskrá gildir frá 01.04.2022

Samkvæmt 6. gr. laga um vatnsveitur sveitarfélaga nr. 32/2004 er heimilt að leggja á fasteign almennt vatnsgjald hafi vatnsveita verið tengd við mannvirki á fasteign. Mannvirki telst tengt vatnsveitu þegar heimæð hefur verið tengd frá vatnsveitulögn í vatnsinntak notanda.

Sala á köldu vatni er undanþegin virðisaukaskatti.

Almenn vatnsnotkun:

Svæði Tegund Kr. Grunnur
Reykjavík og Akranes Fastagjald 5.352 kr/matseining/ár
Fermetragjald 207,71 kr/m2/ár
Álftanes og Stykkishólmur Fastagjald 6.698 kr/matseining/ár
Fermetragjald 259,90 kr/m2/ár
Grundarfjörður Fastagjald 6.970 kr/matseining/ár
Fermetragjald 306,79 kr/m2/ár
Borgarbyggð og Úthlíð Fastagjald 7.642 kr/matseining/ár
Fermetragjald 336,39 kr/m2/ár

Skýringar:

  • Vatnsgjald samanstendur af fastagjaldi á hverja matseiningu (fastanúmer) og fermetragjaldi eftir stærð samkvæmt fasteignaskrá.
  • Bílskúrar og sambærilegt húsnæði á sömu lóð er undanþegið fastagjaldi.
  • Vatnsgjald er miðað við byggingarvísitölu og uppfærist skv. henni í desember ár hvert.*
  • Vatnsgjaldið fer aldrei yfir 0,5 % af fasteignamati.
  • Fyrir vatnsveitur í sumarhúsabyggðum verður árlegt vatnsgjald þó að lágmarki kr. 35.905.
  • Veitum er heimilt að gjaldfella álagningu ársins verði greiðslufall á einum eða fleiri reikningum álagningarinnar.
  • Fyrirtæki greiða notkunargjald auk vatnsgjalds, skv. lögum (7. gr. laga um vatnsveitur sveitarfélaga nr. 32/2004)
Tegund Kr. Grunnur
Notkunargjald 38,89 kr/m3
Byggingavatn 179,66 kr/dag

Skýringar:

  • Notkunargjald er miðað við byggingarvísitölu og uppfærist skv. henni á 3ja mánaða fresti.*
  • Heimilt er að innheimta notkunargjald samkvæmt áætlun, ef ekki er unnt að koma við mælingu.
  • Byggingavatn er aðgangur að vatni til byggingaframkvæmda eða skammtímanotkunar og uppfærist skv. byggingarvísitölu á 3ja mánaða fresti.*

Fast gjald á fyrirtæki, háð stærð mælis

Stærð mælis Fastagjald Fast gjald fyrir brunna1 Grunnur
15 mm 46,32 154,56 kr/dag
20 mm 47,13 155,40 kr/dag
25 mm 60,68 168,93 kr/dag
32 mm 68,01 176,25 kr/dag
40 mm 81,82 190,11 kr/dag
50 mm 100,07 208,37 kr/dag
65 mm 135,00 242,99 kr/dag
80 mm 261,93 370,41 kr/dag
100 mm og stærri 275,37 383,93 kr/dag

Skýringar:

Fast gjald stendur fyrir föstum kostnaði óháðum notkun. Gjöldin eru uppfærð á 3ja mánaða fresti í samræmi við byggingarvísitölu.

1Verðlagning byggir á 2. ml. 2. mgr. 6. gr. laga nr. 32/2004 um vatnsveitur sveitarfélaga. Gildir fyrir afhendingu vatns í brunni þar sem skráð fasteign er ekki til staðar.

Verðskrá sjóveitu

Inntak (mm) Heimæðagjald (kr.) Fastagjald (kr/dag) Breytilegt gjald (kr/m3)
25-40 582.711 283,48 135,00
50-75 1.311.100 708,76 135,00
90-110 2.476.526 1.133,97 135,00

Skýringar:

Sjóveita er aðeins í boði á takmörkuðu svæði í næsta nágrenni við sjóveitulögn sem lögð hefur verið.
Gjöldin eru uppfærð á 3ja mánaða fresti í samræmi við byggingarvísitölu.