Jafnréttisstefna

Starfsfólk Veitna við rafmagnsbíl

Jafnréttisstefna er skuldbinding Veitna um stöðugar umbætur í jafnréttismálum. Veitur leggja mannréttindaákvæði stjórnarskrárinnar til grundvallar jafnréttisstefnu sinni. Jafnréttisstefna Veitna  miðar að því að meta einstaklinga að eigin verðleikum og að þeir fái notið jafns réttar. Stefnan er órjúfanlegur hluti af launastefnu og gildir fyrir allt starfsfólk.

Fyrirtækið vinnur markvisst að því að:

  • Starfskjör kynja séu jöfn.
  • Jafna hlutfall kynja innan Veitna og einstakra fyrirtækja/hópa/sviða/deilda.
  • Auka fjölbreytni innan fyrirtækja/hópa/sviða/ deilda til að mynda varðandi kynferði, aldur, kynhneigð, trúarbrögð, skoðanir, þjóðerni, kynþátta, litarhátta og efnahag að öðru leyti.
  • Gera starfsfólki kleift að samræma sem best einkalíf og starfsábyrgð.
  • Efla jafnréttismenningu starfsfólks Veitna.
  • Efla fræðslu og vitund starfsfólks um málefni og áskoranir minnihlutahópa.
  • Vinna gegn einelti, kynbundnu ofbeldi, kynbundnu áreitni og kynferðislegri áreitni innan fyrirtækisins.
  • Tekið sé mið af jafnréttissjónarmiðum við stefnumótun og stærri ákvarðanatöku.
  • Tryggja gott aðgengi og vinnuaðstöðu á grundvelli líkamlegs og andlegs atgervis.

Veitur uppfylla kröfur í formi laga, reglna og reglugerða um jafnréttismál.

Jafnréttisstefnan byggir á gildum og heildarstefnu Veitna og er sett fram til samræmis við eigendastefnu og starfskjarastefnu samstæðu OR.

Stefna yfirfarin og samþykkt með breytingum á stjórnarfundi 20.02.2020