Analiza i przekazywanie wiedzy

Veitur - Fundur
  • Rozwój firmy zależy od kapitału ludzkiego z odpowiednim wykształceniem, doświadczeniem i wiedzą. Dlatego też analizujemy te czynniki regularnie w celu rozwoju firmy.
  • Kładziemy duży nacisk na dostęp naszych pracowników do informacji tak, żeby mogli rzetelnie wykonywać swoją pracę i przekazywać innym pracownikom swoją wiedzę.