Bezpieczeństwo

Każdego roku pracownicy Veitur wykonują ogromną ilość prac konstrukcyjnych i naprawczych. W ich następstwie użytkownicy mogą doświadczyć braku prądu lub wody, trudności w komunikacji drogowej lub wyrw w ziemi. Podczas wykonywania przez nas wszystkich prac, bezpieczeństwo pracowników, podwykonawców oraz mieszkańców jest zawsze na pierwszym miejscu. Dlatego nasz regulamin dotyczący wyposażenia pracowników jest bardzo restrykcyjny. To samo dotyczy oznaczeń oraz ogrodzenia terenów robot. Nasi pracownicy i podwykonawcy regularnie uczęszczają na szkolenia (o bezpieczeństwie) BHP dotyczące np. zachowania się przy pracy z prądem, gorącą wodą i niebezpiecznymi materiałami oraz udzielania pierwszej pomocy. Nasi podwykonawcy zobowiązani są do oszacowania ryzyka i złożenia go na piśmie przed rozpoczęciem prac. Na stronie internetowej naszej spółki matki, OR, można znaleźć wniosek dot. oszacowania ryzyka.

Kładziemy duży nacisk na informowanie mieszkańców o planowanych i bieżących pracach, stosując np. nową drogę przekazywania informacji poprzez wysyłanie smsów na numery telefonu  zarejestrowane na danym obszarze. Metoda ta przynosi bardzo dobre rezultaty. Roznosimy również ulotki informacyjne po domach, publikujemy informacje na naszej stronie internetowej i na Facebooku oraz stosujemy inne dogodne w danym przypadku drogi informowania. W wypadku dużych prac konstrukcyjnych w systemach dystrybucji wysyłamy listy do mieszkańców i przedsiębiorstw na danym obszarze.

Po zakończeniu prac, doprowadzamy teren do stanu początkowego w taki sposób, że nie ma śladu po naszych działaniach.

Regulamin bezpieczeństwa

W naszej pracy stosujemy się do wszystkich wymagań, przestrzegamy ustawy i rozporządzenia, jak również bezustannie pracujemy nad udoskonaleniami wspierającymi dodatkowe bezpieczeństwo pracowników, współpracowników oraz klientów.

Instrukcja zachowania bezpieczeństwa

Instrukcja została opracowana przez grupę pracowniczą Samorka (Islandzkie Stowarzyszenie Przedsiębiorstw Energetycznych i Komunalnych) i zawiera zasady bezpieczeństwa i ochrony pracy dla wszystkich przedsiębiorstw będących członkami stowarzyszenia.