Bloki wielorodzinne

Bloki wielorodzinne są różne od domów dwurodzinne po bloki mieszkalne z wieloma mieszkaniami, do których doprowadzony jest duży kabel dystrybucyjny. Mieszkańcy bloków nie zgodziliby się na inne rozwiązanie niż na podłączenie właściciela samochodu elektrycznego pod jego licznik lub rejestrację zużycia na osobnym mierniku.

Co należy wziąć pod uwagę:

 1. Rozmiar kabla dystrybucyjnego i liczba mieszkańców.
  Spodziewane zapotrzebowanie na prąd, który przewód dystrybucyjny będzie musiał dostarczyć w czasie szczytu, który przypada z reguły pomiędzy 18 a 19, a także poza szczytem.
  a. Można wezwać elektryka, aby zmierzył obciążenie przewodu dystrybucyjnego w różnych porach.
  b. OR może zaoferować doradztwo oparte na wymogach projektowych, liczbie mieszkańców, sumie zużycia, mocy przewodu dystrybucji oraz długości i spadku mocy w szczycie.
   
 2. Potrzeba ładowania.                                                      
  a. Dziś większość osób może korzystać z jednofazowego wolnego ładowania 2-3 kW przez wtyczkę 16A. Coraz większe akumulatory zwiększą konieczność posiadania dostępu do ładowania trójfazowego przez 6-10A wtyczkę.
  b. Szybkie ładowanie 4-6h jest dużo większą inwestycją.
   
 3. Lokalizacja terminali do ładownia.
  a. W większości przypadków można zainstalować ładowanie przy każdym miejscu parkingowym. Koszt może być różny w zależności od okoliczności.
  b. W dużych blokach możliwe jest zainstalowanie szybkiego ładowania we wspólnej strefie parkowania.
   
 4. Pomiar energii
  a. Wolne ładowanie. Najczęściej istnieje możliwość podłączenia do licznika danego mieszkańca. Innym rozwiązaniem jest wspólny licznik i pomiar zużycia przy każdym miejscu ładowania.
  b. Wspólne szybkie ładowanie. Terminal połączony jest ze specjalnym miernikiem energii. Możliwe są techniczne rozwiązania, kiedy każdy z użytkowników loguje się przy każdym ładowaniu i zużyta energia zapisywana jest na jego konto.