Brak ciepłej wody w dniach 18 – 19 sierpnia

Brak ciepłej wody na obszarze stołecznym w dniach 18 – 19 sierpnia

Przerwa w dostawie ciepłej wody z powodu podłączania nowego rurociągu.

Z powodu podłączeń nowej instalacji wody ciepłej w Árbæ, Ártúnsholt nastąpi tymczasowa przerwa w dostawie ciepłej wody w części obszaru stołecznego od godz. 2:00 w nocy dnia 18 sierpnia do godz. 9:00 rano dnia 19 sierpnia.

Ciepłej wody nie będzie w Hafnarfjörður, części Garðabær, górnej części Kópavogur i Norðlingaholt w Reykjaviku.

Poniżej znajdują się mapy obszarów objętych zamknięciem ciepłej wody:

Przerwa w dostawie w Hafnarfjörður

Przerwa w dostawie w Garðabær Hraun i Urriðaholt

Przerwa w dostawie w Garðabær Búðir i Lundir

Przerwa w dostawie w Kópavogur – Salir i Lindir

Przerwa w dostawie w Kópavogur – Vatnsendi

Przerwa w dostawie w Reykjaviku - Norðlingaholt

Odpowiedzialne korzystanie z bogactw naturalnych

Powodem przerwy w dostawie jest zwiększenie liczby gospodarstw domowych otrzymujących ciepłą wodę z elektrowni Hellisheiði i w Nesjavellir. W ten sposób zmniejszy się konieczność korzystania z ciepłej wody pochodzącej z odwiertów Veitur w Reykjaviku i Mosfellsbær. W ten sposób te ważne tereny ciepłej wody będą dłużej służyły mieszkańcom obszaru stołecznego.

Południowy rurociąg odcięty

Do przeprowadzenia wspomnianych zmian konieczne jest opróżnienie tzw. Rurociągu południowego, którym płynie ciepła woda do niektórych gospodarstw domowych obszaru stołecznego, a następnie podłączenie ich do nowego rurociągu. Rurociąg południowy dostarcza ciepłą wodę ze zbiorników na obszarze Reynisvatnsheiði do górnych części obszaru stołecznego i Hafnarfjörður.

Veitur serdecznie przeprasza za wszelkie niedogodności spowodowane pracami i w razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosi w kontakt.