Cennik ogrzewanie

Tylko po islandzku.

Ważny od 01.01.2020

Notkunargjald

Taxti Tegund Veitusvæði Kr. 2% skattur Með 11% vsk. Grunnur
H1A-C Einingaverð Sala í þéttbýli 134,60 2,69 152,39 kr/m3
J1A-C Einingaverð Sala í dreifbýli 177,64 3,55 201,12 kr/m3

Skýringar:

 • Taxtinn gildir fyrir alla húshitun, almenna heimilisnotkun og snjóbræðslur. Sérmæld snjóbræðsla ber þó 24% vsk.
 • Heitt vatn er selt samkvæmt rúmmetra mælingu.
 • Ekki er veittur afsláttur vegna takmörkunar á afhendingu heits vatns.
 • Veitum er ekki skylt að veita afslátt af sölu heits vatns vegna lágs hitastigs þess á afhendingarstað enda gera Veitur þær ráðstafanir sem má ætlast til af henni til að halda hitastiginu í eðlilegu horfi.
 • Sækja skal skriflega um alla taxta aðra en ofangreinda taxta.
 • Heimilt er að innheimta 30% af áætluðum vatnskaupum hjá þeim húseigendum sem ekki eru farnir að kaupa heitt vatn um heimæð ári eftir að hún er tilbúin til notkunar.
 • Greiða skal í ríkissjóð sérstakan skatt af heitu vatni, 2% af smásöluverði. Heimilt er að miða innheimtu skatts af heitu vatni við áætlaða sölu. Virðisaukaskattur er 11% af vatni til húshitunar.

Fast verð í þéttbýli

Taxti Tegund Stærð mælis Kr. 2% skattur Með 11% vsk. Grunnur
H1A Fast verð A: 15 mm til 20 mm 44,38 0,89 50,25 kr/dag
H1B Fast verð B: 25 mm til 50 mm 92,73 1,85 104,98 kr/dag
H1C Fast verð C: 65 mm og stærri 187,91 3,76 212,75 kr/dag

Fast verð í dreifbýli

Taxti Tegund Stærð mælis Kr. 2% skattur Með 11% vsk. Grunnur
J1A Fast verð A: 15 mm til 20 mm 50,25 1,01 56,90 kr/dag
J1B Fast verð B: 25 mm til 50 mm 104,73 2,09 118,57 kr/dag
J1C Fast verð C: 65 mm og stærri 211,97 4,24 239,99 kr/dag

Skýringar:

 • Fast verð er hluti af almennum taxta og í öllum öðrum samningum þar sem selt er samkvæmt mæli.
 • Fast verð er fyrir föstum kostnaði og er háð stærð mælis. Gjaldinu er dreift jafnt niður á tímabil reikninga.
 • Greiða skal í ríkissjóð sérstakan skatt af heitu vatni, 2% af smásöluverði.  Heimilt er að miða innheimtu skatts af heitu vatni við áætlaða sölu. Virðisaukaskattur er 11% af vatni til húshitunar.

Notkunargjald (gróðurhús og sundlaugar)

Taxti Tegund Tegund Kr. 2% skattur Með 11% vsk. Grunnur
H3A-C Einingaverð Gróðurhús 67,28 1,35 76,18 kr/m3
H4A-C Einingaverð Sundlaugar 67,28 1,35 76,18 kr/m3

Skýringar:

 • Taxtar H3 og H4 eru ekki forgangsvatn. Gilda þar sem nægilegt vatn er til staðar og fullnægjandi flutningsgeta í veitukerfinu að mati Veitna.  
 • H4 taxtinn gildir fyrir sundlaugar, set- og vaðlaugar. Heimilt er að tengja baðvatn þessum taxta ef sundlaugin er aðalþáttur starfseminnar.
 • H3 taxtinn gildir fyrir gróðurhús sem framleiða garðyrkjuafurðir í atvinnurekstri.
 • Taxtar H3 og H4 verða aðeins í boði til ársloka 2020.
 • Greiða skal í ríkissjóð sérstakan skatt af heitu vatni, 2,0% af smásöluverði. Heimilt er að miða innheimtu skatts af heitu vatni við áætlaða sölu.

Notkunargjald (snjóbræðsla, fiskeldi, íþróttavellir og iðnaðarvatn)

Taxti Tegund Tegund Kr. 2% skattur Með 24% vsk. Grunnur
V1A-C Einingaverð Snjóbræðsla 134,60 2,69 170,24 kr/m3
V2A-C Einingaverð Fiskeldi 67,28 1,35 85,10 kr/m3
V3A-C Einingaverð Íþróttavellir, utanhúss 101,07 2,02 127,83 kr/m3
V4A-C Einingaverð Iðnaðarvatn í framleiðsluferla 67,28 1,35 85,10 kr/m3

Skýringar:

 • Taxtar V1 til V4 eru ekki forgangsvatn og gilda þar sem nægilegt vatn er til staðar og fullnægjandi flutningsgeta í veitukerfinu að mati Veitna.
 • V1 taxtinn gildir fyrir sértengd snjóbræðslukerfi.
 • V2 taxtinn gildir fyrir fiskeldisfyrirtæki í framleiðslu.
 • V3 taxtinn gildir fyrir upphitaða íþróttavelli utanhúss.
 • V4 taxtinn gildir fyrir atvinnustarfsemi sem nýta heitt vatn beint í framleiðsluferla.  Taxtinn gildir í engum tilfellum fyrir húshitun eða kranavatn.
 • Taxtar V2, V3 og V4 verða aðeins í boði til ársloka 2020.
 • Greiða skal í ríkissjóð sérstakan skatt af heitu vatni, 2% af smásöluverði.  Heimilt er að miða innheimtu skatts af heitu vatni við áætlaða sölu.

Snjóbræðsla, framrásarvatn (aðeins í þéttbýli)

Taxti Tegund   Kr. án vsk 2% skattur Með 24% vsk. Grunnur
  Fast verð   563,86 11,28 713,17 kr/dag
S1  Lágverð Mælt þegar útihiti er hærri en -5°C 67,28 1,35 85,10 kr/m3
S1 Háverð Mælt þegar útihiti er lægri en -5°C 201,89 4,04 255,35 kr/m3

Skýringar:

 • Mæling á heitu vatni fer fram á afhendingarstað með mælitækjum (tímamæling), sem Veitur leggja til.
 • Skilyrði að GSM-samband til fjarmælingar sé til staðar á afhendingarstað.
 • Sækja þarf skriflega um taxtann á þar til gerðum umsóknarblöðum sem Veitur leggja til.
 • Greiða skal í ríkissjóð sérstakan skatt af heitu vatni, 2,0% af smásöluverði.  Heimilt er að miða innheimtu skatts af heitu vatni við áætlaða sölu.

Snjóbræðsla, framrásarvatn með flatargjaldi (aðeins í þéttbýli)

Taxti Tegund   Kr. án vsk 2% skattur Með 24% vsk. Grunnur
  Fast verð   563,86 11,28 713,17 kr/dag
S12 Lágverð Mælt þegar útihiti er hærri en -5°C 67,28 1,35 85,10 kr/m3
S12 Háverð Mælt þegar útihiti er lægri en -5°C 201,89 4,04 255,35 kr/m3
  Daggjald Fyrir hvern m2 snjóbræðsluflatar 0,17 0,003 0,21 kr/m2/dag

Skýringar:

 • Mæling á heitu vatni fer fram á afhendingarstað með mælitækjum (tímamæling), sem Veitur leggja til.
 • Taxtinn miðast við að tvöfalt dreifikerfi sé til staðar hjá kaupanda. Daggjaldið er á hvern m2 snjóbræðsluflatar.
 • Sækja þarf skriflega um taxtann á þar til gerðum umsóknarblöðum sem Veitur leggja til.
 • Greiða skal í ríkissjóð sérstakan skatt af heitu vatni, 2% af smásöluverði. Heimilt er að miða innheimtu skatts af heitu vatni við áætlaða sölu.

Frístundahús - hemlataxtar

Dreifbýli Taxti Grunnur Kr. 2% skattur Með 11% vsk. Grunnur
Sumarhús H1 Fast verð Kr/dag fyrir 3 mínútulítra 328,29 6,57 371,69 kr/dag
Sumarhús H1 Einingaverð Kr/dag pr. mín.lítra umfram 3 ltr. 65,66 1,31 74,34 kr/dag

Skýringar:

 • Gildir fyrir sumarhús á svæðum Austurveitu, Grímsnesveitu, Hlíðaveitu, Ölfusveitu, Skorradalsveitu, Munaðarnesveitu og Norðurárdalsveitu.
 • Hitaveituvatn til sumarhúsa er selt um hemil til takmörkunar á rennsli.
 • Mínútulítri táknar það rennsli sem gefur 1 lítra af vatni á 1 mínútu.
 • Innifalið í grunnverði eru 3 mínútulítrar, sem er minnsta magn sem afhent er til sumarhúsa.
 • Hægt er að sækja um aukið vatnsmagn hvenær sem er en umsókn um minnkun er aðeins framkvæmd mánuðina apríl og maí ár hvert. Hugsanlegt er að svæðisbundið sé ekki nægt vatn til að verða við óskum um að kaupa aukið vatnsmagn.
 • Heimilt er að innheimta 30% af áætluðum vatnskaupum hjá þeim húseigendum sem ekki eru farnir að kaupa heitt vatn um heimæð ári eftir að hún er tilbúin til notkunar.
 • Greiða skal í ríkissjóð sérstakan skatt af heitu vatni, 2% af smásöluverði. Virðisaukaskattur er 11% af vatni til húshitunar.

Verðskrá fyrir Rangárveitu dreifbýli

Samkvæmt reglugerð nr. 10/2012 um breytingu á reglugerð nr. 297/2006, um Orkuveitu Reykjavíkur með síðari breytingum, nær veitusvæði fyrirtækisins til Hellu og Hvolsvallar og nærliggjandi sveita, eins og það veitusvæði er skilgreint í samningi frá 25. janúar 2005 milli Orkuveitu Reykjavíkur, Rangárþings ytra, Rangárþings eystra og Ásahrepps. Í 3. mgr. 6. gr. reglugerðar um Orkuveitu Reykjavíkur segir einnig að í þeim tilvikum þar sem á veitusvæði Orkuveitu Reykjavíkur gilda mismunandi taxtar í þéttbýli og dreifbýli skal skilgreining á milli þéttbýlis og dreifbýlis fylgja því hvernig viðkomandi sveitarfélag skilgreinir þéttbýli á aðalskipulagi. Eftirfarandi verð gilda eingöngu fyrir dreifbýli á því svæði sem framangreindur samningur tekur til. Önnur ákvæði verðskrárinnar, s.s. um heimlagnir gilda einnig á því svæði eftir því sem við á. 

Mæld notkun

Taxti Tegund Veitusvæði Kr. 2% skattur Með 11% vsk. Grunnur
J1A-C Einingaverð Sala í dreifbýli 177,64 3,55 201,12 kr/m3

Fast verð

Taxti Tegund Stærð mælis Kr. 2% skattur Með 11% vsk. Grunnur
J1A Fast verð A: 15mm til 20mm 50,25 1,01 56,90 kr/dag
J1B Fast verð B: 25mm til 50mm 104,73 2,09 118,57 kr/dag
J1C Fast verð C: 65mm og stærri 211,97 4,24 239,99 kr/dag

Íbúðarhús - blandaður taxti

Taxti Tegund Grunnur Kr 2% skattur Með 11% vsk. Grunnur
HR5 Fast verð Grunndagverð 57,40 1,15 64,99 kr/dag
HR5 Einingaverð Kr/dag pr. mín. lítra 65,51 1,31 74,17 kr/dag
HR5 Einingaverð Neysluvatn um rennslismæli 171,01 3,42 193,62 kr/m3

Frístundahús - hemlataxti

Taxti Tegund Grunnur Kr 2% skattur Með 11% vsk. Grunnur
H1 Fast verð Kr. á dag fyrir 3 mínútulítra 328,29 6,57 371,69 kr/dag
H1 Einingaverð Kr/dag pr. mín. lítra umfram 3 ltr. 65,66 1,31 74,34 kr/dag