Cennik ścieki

Tylko po islandzku.

Ważny od 01.01.2020

Samkvæmt 14. gr. laga nr. 9/2009 um uppbyggingu og rekstur fráveitu er heimilt að innheimta fráveitugjöld af öllum fasteignum þar sem tenging er fyrir hendi við mörk fasteignar.

Fráveitugjöld eru undanþegin virðisaukaskatti.

Fráveitugjöld

Svæði Sveitarfélag Fast gjald Grunnur Fermetragjald Grunnur
Veitusvæði I Reykjavík 11.269 kr/matseining/ári 434,96 kr/m2/ár
Veitusvæði II Akranes 11.269 kr/matseining/ári 434,96 kr/m2/ár
Veitusvæði III Borgarbyggð 14.931 kr/matseining/ári 576,23 kr/m2/ár

Heimilt er að innheimta sérstakt aukagjald ef frárennsli frá gjaldskyldum aðila er svo mengað að það leiði til sérstakra aðgerða fráveitunnar, svo sem sértækrar hreinsunar eða breytinga í kerfinu. Er þá innheimtur raunkostnaður sem hlýst af viðkomandi aðgerð.

Skýringar: 

  • Fráveitugjald samanstendur af fastagjaldi á hverja matseiningu og fermetragjaldi eftir stærð samkvæmt fasteignaskrá. Heimilt er að reiknað sé af flatarmáli allra mannvirkja á fasteign í samræmi við ofangreind lög.
  • Fyrir fasteignir í landi Krosslands í Hvalfjarðarsveit gildir sama gjald og á Akranesi.
  • Álögð fráveitugjöld nema að hámarki 0,5 % af fasteignamati viðkomandi eignar.
  • Gjalddagar álagðra fráveitugjalda er 2. virkur dagur mánaðar. Álagning í upphafi árs deilist í 9 greiðslur frá febrúar til október. Hægt er að óska eftir einum gjalddaga sem þá er 2. júní.
  • Heimilt er Veitum að gjaldfella álagningu ársins verði greiðslufall á einum eða fleiri reikningum álagning-arinnar.

Tengigjöld

Sveitarfélag Svæði Tengigjald1 Grunnur
Reykjavík Norðlingaholt 385.236 kr/lóð
Reykjavík Ný hverfi, þar sem tengingar eru til staðar inn á lóð 439.677 kr/lóð

¹Verðin miðast við tvöfalda 150 mm tengingu við lóðamörk og fyrstu tengingu inn á lóð, lóðarhafar greiða raunkostnað fyrir umframtengingar og stærri tengingar.
Fyrir stakar lóðir, þar sem tenging er ekki til staðar t.d. vegna þéttingar byggðar, greiðir lóðarhafi raun-kostnað af nýrri tengingu við virkt fráveitukerfi.
Hafi lóðarhafi eða verktaki á hans vegum lagt tengingu undir eftirliti Veitna greiðir hann fyrir tengistút við safnkerfi 84.275 kr/lóð.

Skýringar: 

  • Tengigjöldin miðast við byggingarvísitölu desember 2019 og uppfærast 1. hvers mánaðar miðað við þá vísitölu.*
  • Tengigjöld á Akranesi og í Borgarbyggð eru innheimt af viðkomandi sveitarfélagi.

* Þrátt fyrir ákvæði um hækkanir skv. byggingarvísitölu munu hækkanir á árinu 2020 að hámarki vera 2,5% í samræmi við lífskjarasamninga.