Koszty windykacji

Jeżeli rachunki nie zostaną opłacone do ostatecznego dnia płatności, naliczony zostanie koszt windykacji.

Jesteśmy uprawnieni do pobierania odsetek wraz z terminem ostatecznego dnia płatności do dnia płatności oraz kosztów windykacyjnych. W różnych ustawach i rozporządzeniach zawarte jest przyzwolenie przedsiębiorstwu Veitur na zamknięcie dopływu energii z powodu niezapłaconych rachunków. Zawsze zgłaszamy pisemnie spodziewane odcięcie dopływu. Jeżeli dopływ energii zostanie zamknięty z powodu niezapłaconych rachunków, klient ponosi koszt usługi z tym związanej według obowiązującego cennika. Jest to kwota dodatkowa kosztów windykacyjnych.