Liczniki i odczyty

Jak przesłać odczyt?

Jak przesłać odczyt?

Aby wysłać odczyt licznika

Jak odczytać stan licznika?

Instrukcje odczytu liczników energii elektrycznej oraz liczników ciepła.

Licznik zużycia energii elektrycznej

Licznik zużycia energii elektrycznej

Poniżej widnieje typ licznika zużycia energii elektrycznej znajdującego się w większości dzisiejszych domostw. Liczby, które należy odczytać, poprzedzają kWh. Musisz odczytać całą liczbę, tzn. zero, które często poprzedza liczbę. Jeśli następnie zdajesz stan licznika do Veitur, musisz także podać numer licznika znajdującego się pod kodem paskowym z przodu licznika (patrz strzałka).

Liczniki zużycia ciepła

Liczniki zużycia ciepła

Poniżej widnieje licznik zużycia ciepła znajdujący się w węźle CO w każdym domu. Liczby, które należy odczytać, poprzedzają m3. W tym przypadku odczytałbyś/ałabyś liczbę 00024. Numerem licznika jest numer kodu paskowego na zamknięciu (patrz strzałka). Numer ten może się też znajdować z boku licznika. 

Kiedy odbywają się odczyty?

Odczyty dokonywane są przy księgowaniu, przeprowadzce lub renowacji licznika. Zazwyczaj liczniki odczytuje się raz w roku przy księgowaniu, a termin różni się między obszarami. W razie przeprowadzki należy również zdać stan licznika. W przypadku renowacji licznika, która powinna być robiona regularnie, należy zawsze odczytać stan licznika i w celu wystawienia  rachunku rozliczeniowego.

Wspólne liczniki w domach wielorodzinnych.

Czy licznik w twoim domu jest wspólny? Jeśli wspólne liczniki w domu wielorodzinnym są zapisane na jedną osobę to Veitur ma prawo obciążyć wspólnotę mieszkaniową za użytkowanie lub podzielić koszty na użytkowników w zależności od stopnia ich korzystania z mediów. Aby zarejestrować użytkowanie na wspólnotę mieszkaniową, należy złożyć do nas prośbę od osoby, na którą wspólnota  jest zarejestrowana.

Chcesz wiedzieć więcej?

Jeśli nie możesz znaleźć odpowiedzi na twoje pytania na stronie internetowej, skontaktuj się z nami.