Metody płatności

Naszym klientom oferujemy płatności on-line, bezpośrednie, kartą kredytową lub poprzez wysłanie faktury płatniczej. Prosimy o wypełnienie formularza i wybranie najkorzystniejszej metody płatności. 

Tutaj można znaleźć informacje o opłatach usługowych.

Wybrałeś płatność bezpośrednią, co oznacza że musisz skontaktować się ze swoim bankiem i podpisać z nim umowę o płatnościach bezpośrednich. Po takim zgłoszeniu twój bank skontaktuje się z nami i zarejestrujemy tę metodę płatności w naszym systemie.

Tips:

Látum fagmann stilla hitakerfið