Skjala- og upplýsingastjórnunarstefna

Í skjala- og upplýsingastjórnun Veitna er ISO 15489 staðallinn, sem lýsir bestu starfsvenjum í skjalastjórn, hafður til hliðsjónar. Virk skjalastjórn tekur m.a. á því hvernig gögn eru flokkuð, vistuð, þeim aðgangsstýrt og á lengd á varðveislu þeirra. Þetta stuðlar að góðum stjórnarháttum sem er forsenda skilvirkrar og góðrar þjónustu við viðskiptavini.

Stefnan nær til allra skjala fyrirtækisins óháð kerfum. Með skjali er átt við hvers konar gögn, jafn rituð sem í öðru formi, er hafa að geyma upplýsingar og hafa orðið til, borist eða verið viðhaldið, við starfsemi á vegum fyrirtækisins.

  • Veitur byggja upp og varðveita sameiginlega þekkingu og sögu fyrirtækisins með samræmdu skipulagi við vistun upplýsinga.
  • Veitur leggja áherslu á að leit að upplýsingum sé hraðvirk, auðveld og árangursrík sem eykur hagkvæmni í rekstri.
  • Veitur leggja áherslu á gegnsæi og markvissa notkun upplýsinga í allri starfsemi fyrirtækisins og tryggir þannig yfirsýn og rekjanleika mála.
  • Öryggi og heilleiki upplýsinga er í samræmi við upplýsingaöryggisstefnu.
  • Veitur fylgja lögum, reglum og leiðbeiningum er varða skjala- og upplýsingastjórnun.

Sett fram í samræmi við gildi og heildarstefnu OR.

 

[Stefna yfirfarin og samþykkt óbreytt á stjórnarfundi 21.10.2020]