Nowe liczniki energii

Liczniki ciepłej wody Kamstrup - ekran wyjściowy

Spójrz na nowe liczniki energii cieplnej i przepływu wody, które powoli zastępują starsze typy. Te liczniki są dokładniejsze i oferują więcej możliwości, niż starsze.

Ekran startowy licznika pokazuje kWh (kilowatogodziny), według których obliczana jest wartość energii wody.

Liczniki ciepłej wody Kamstrup - pomiar metrów sześciennych (m3)

Aby odczytać liczniki musisz nacisnąć raz na przycisk z prawej strony (zobacz czerwone kółko na zdjęciu), wtedy pokaże się wartość w metrach sześciennych (m3) określająca ilość przepłyniętej wody. To właśnie tą liczbę używamy do obliczenia zużycia. Jeżeli dalej będziesz naciskał na przycisk pokaże się również temperatura wody.

Możesz wrócić do ekranu wyjściowego naciskając na lewą strzałkę. Licznik po 4 minutach samoczynnie powróci do ekranu wyjściowego pokazującego kilowatogodziny (kWh).