Opłaty usługowe

Co rachunek zawiera opłaty za wystawienie rachunku oraz opłatę notyfikacyjną oraz transakcyjną?

  • Możesz zmniejszyć opłaty usługowe, płacąc rachunki drogą elektroniczną.
  • Pobieramy opłaty usługowe, aby pokryć koszty wydruku i wysyłki rachunków lub publikacji ich drogą elektroniczną.
  • Za każdy rachunek wysyłany pocztą pobierana jest opłata.
  • Za każdy rachunek udostępniany drogą elektroniczną pobierana jest opłata notyfikacyjna i transakcyjna. Opłata ta jest dużo niższa niż opłata za wydruk.

Cennik usług można znaleźć tutaj.

Opłaty za usługi można obniżyć, korzystając z bankowej usługi przelewów stałych, opłat kartą kredytową lub płacąc rachunki online przez bank internetowy.

Tutaj możesz wysłać do nas prośbę o zmianę sposobu płatności.

  • Opłaty online to dobry sposób opłaty rachunków dla osób chcących dokonywać opłat rachunków w swoim banku internetowym, aby zmniejszyć opłaty usługowe. Rachunek pojawi się w niezapłaconych rachunkach w banku internetowymi nie jest on wtedy wysyłany pocztą. Rachunek pojawi się również na Moich konto.
  • Dzięki korzystaniu z tej metody opłaty rachunków, są one płacone regularnie w wygodny sposób. Opłata usługowa jest niższa niż opłata za wysłanie faktury.
  • Jeżeli zdecydujesz się korzystać z płatności bezpośrednich przy opłacie rachunków, musisz skontaktować się z działem obsługi w twoim banku i zgłosić chęć korzystania z tej usługi. Twój bank skontaktuje się później z nami. Wtedy będziesz co miesiąc otrzymywać rachunki na twoje konto bankowe, zgodnie z umową zawartą przez ciebie z bankiem.