Polityka personalna

  • Veitur zatrudnia kompetentnych i usatysfakcjonowanych pracowników, posiadających ambicje i kwalifikacje, aby sprostać zadaniom powierzonym im przez przedsiębiorstwo.
  • Veitur jest atrakcyjnym miejscem pracy, gdzie fachowa wiedza i zorientowanie na usługi współgra razem, a wyposażenie i wynagrodzenie jest konkurencyjne.
  • Veitur zabezpiecza pracownikom równe traktowanie.
  • Veitur kładzie nacisk na stosowanie nacelowanej polityki personalnej, aby jak najlepiej wykorzystać zasoby ludzkie przedsiębiorstwa.
  • Polityka personalna oparta jest na wartościach i strategii całościowej Veitur i współgra z polityką właścicielską OR.

Kluczowe filary polityki personalnej