Prąd w liczbach

Interesujące i statystyczne informacje o prądzie.

Długość kabli 3.414 km
Liczba stacji transformatorowych 13 szt.
Liczba stacji rozdzielczych 902 szt.
Liczba skrzynek rozdzielczych około 7200 szt.
Roczna dystrybucja 1.141 GWh
Średnie zużycie na domostwo 5.000 kWh na rok; 4 osoby na pow. 100m2