Prowadzisz prace budowlane?

Bardzo zależy nam na dobrym kontakcie z osobami, które przeprowadzają prace budowlane, niezależnie od tego czy jest to budowa domu, remont czy wykopy.

Osoby budujące domy otrzymują od nas tę broszurę, ponieważ znajdują się w niej informacje na temat naszych podłączeń do sieci energoelektrycznej, wodociągów i kanalizacji.

Wykopy wykonywane przez podwykonawców są najczęstszą przyczyną awarii systemu dystrybucyjnego. Dochodzi wtedy do uszkodzenia przewodów elektrycznych lub rur wodociągowych. Dlatego bardzo ważnym jest, aby uzyskać od nas rysunki techniczne z układem przewodów i rur przed rozpoczęciem prac. Dzięki właściwym metodom pracy można zapobiec szkodom i niedogodnościm użytkowników.