Równouprawnienie

Veitur - kona og maður spjalla - rafmagn

Naszym pracownikom zapewniamy równouprawnienie w miejscu pracy. Jako firma kładziemy bardzo duży nacisk na to, aby nasi pracownicy mieli takie same prawa w następujących aspektach:

  • Takie samo wynagrodzenie dla kobiet i mężczyzn na porównywalnych stanowiskach
  • Równowaga płci w poszczególnych grupach/wydziałach/działach
  • Większy udział kobiet na stanowiskach kierowniczych i wymagających większej odpowiedzialności
  • Umożliwienie pracownikom w jak najlepszy sposób pogodzenie odpowiedzialności związanych z praca i życiem rodzinnym
  • Branie pod uwagę równouprawnienia płci przy tworzeniu strategii i podejmowaniu decyzji
  • Promowanie wśród pracowników świadomości o równouprawnieniu płci
  • Praca przeciw molestowaniu ze względu na płeć oraz molestowaniu seksualnemu w obrębie firmy

„Bez problemu mogę być w domu, jeśli np. dzieci są chore lub mają wolne w szkole.″

Iðnir & tækni

Uczniowie biorący udział w projekcie „Przemysł i technologia“

Veitur bierze czynny udział we wspólnym projekcie z OR oraz szkołą Árbæjarskóli. Projekt nazywa się „Przemysł i technologia“, a jego celem jest umożliwienie uczniom obu płci zapoznania się z dziedzinami związanymi z przemysłem i technologią oraz wzbudzenie w ten sposób ich zainteresowania.

Kładziemy szczególny nacisk na równouprawnienie płci i dlatego liczba umów stażowych dzielona jest równo między kobiety i mężczyzn.