Ścieki w liczbach

Interesujące statystyki na temat ścieków.

Długość rur  1.000 km
Liczba przepompowni ścieków 35
Liczba oczyszczalni ścieków 9
Ilość przepływająca przez oczyszczalnie 70-80 mln ton rocznie
Średnia ilość ścieków na mieszkańca 270 litrów na dzień