Skład chemiczny wody użytkowej

Co jest w wodzie?

Każdego roku Inspektorat Zdrowia pobiera próbki wody ze wszystkich naszych systemów dystrybucyjnych do analizy mikrobiologicznej, a ilość próbek definiowany jest przez rozporządzenie o wodzie użytkowej nr 536/2001. Próbki pobierane są także do analizy chemicznej.

Skład chemiczny wody użytkowej w Reykjaviku opublikowany jest w raporcie środowiskowym OR w załączniku nr 8.

Skład chemiczny wody użytkowej w zachodniej części kraju opublikowany jest w raporcie środowiskowym OR w załączniku nr 9.