Studnia Gvendarbrunnar

Pierwszy system dystrybucyjny z krajów nordyckich, który otrzymał certyfikat jakości ISO 9001.

W naturze woda nie ma ani początku ani końca , lecz krąży w ciągłym obiegu. Na powierzchni oceanów, w roślinach, ludziach, zwierzętach, rzekach i jeziorach powstaje wilgoć. W sferach powietrza wilgoć się kumuluje i zmienia się w chmury. Woda deszczowa, która nie wyparuje, wsiąka w ziemię szczególnie tam, gdzie ma łatwy dostęp na powierzchni, np gdy jest pokryta lawą jak w Heiðmörk. W Heiðmörk jest wiele żył wody gruntowej.

Historia. Osadnictwo było związane z dostępem do wody od zarania dziejów. Dystrybucja wody w Reykjaviku rozpoczęła się w 1909 roku i była natenczas największym przedsięwzięciem budowlanym na Islandii. W czerwcu 1909 roku woda została poprowadzona z rzeki Elliðaár do Reykjaviku, a na jesień uruchomiono studnię Gvendarbrunnur. Dzięki tym przedsięwzięciom mieszkańcy Reykjaviku uzyskali dostęp do wystarczającej ilości czystej wody. Po krótkim czasie produkcja wody znacznie wzrosła. Zużycie wody w Reykjaviku wzrosło z 18 litrów na dobę do ponad 200 litrów na dobę na jednego mieszkańca krótko po uruchomieniu systemu dystrybucyjnego.

Pozyskiwanie wody. Źródła wody znajdują się w Heiðmörk. Obszarem pobierania wody są studnia Gvendarbrunnar, obszar strumieni Myllulækir oraz Vatnsendakrikar. Doświadczenie pokazuje, że przetwarzanie wody w Heiðmörk oparte jest wyłącznie na wodach gruntowych pod Heiðmörk, a większość tej wody napływa spod studni Húsafell oraz z gór Bláfjöll. Napływ wody do studni jest zależny od ilości opadów, pokrywy śnieżnej w Bláfjöll w okresie wiosennym oraz natężenia opadów w skali rocznej. Nasz system dystrybucji wody jest największym takim systemem na Islandii i korzysta z niego około połowa mieszkańców całego kraju. System ten dostarcza wodę do Reykjaviku, Kópavogur, Seltjarnarnes oraz części Mosfellsbær.

Jakość wody. Firma Vatnsveita Reykjavíkur jako pierwsza spośród krajów nordyckich otrzymała certyfikat jakości ISO 9001. Ważne jest to, aby mieszkańcy byli świadomi tego, jak ważne jest zachowanie czystości na obszarach, z których pobierana jest woda użytkowa, szczególnie w Heiðmörk. Czysta i dobra woda w pobliżu obszarów zabudowanych jest nadzwyczaj drogocennym skarbem, które należy chronić za wszelką cenę. Działania zapobiegające zanieczyszczeniu wody są konieczne w obszarach pobierania wody, aby móc zapewnić naszym odbiorcom czystą i zdrową wodę przez długie lata.

Gvenndarbrunnar