Woda w liczbach

Ciekawe dane statystyczne na temat dystrybucji wody.

Długość rur 1.446 km
Ilość stacji pompowych 29 szt.
Ilość studni  83 szt.
Ilość zbiorników i ich pojemność 9 szt. / 30.000m3
Roczna dystrybucja (ze sprzedażą hurtową) 26,6 milionów m3
Średnie zużycie gospodarstwa domowego 500 litrów na dobę