Zarządzanie efektywnością

or_hagmal.jpg
  • W naszej firmie pracują kompetentni i ambitni pracownicy, którzy bardzo się starają, by nasze cele zostały osiągnięte. 
  • Pracownikom powierzane są zadania zgodnie z ich umiejętnościami tak, aby wykorzystane zostały silne strony oraz inicjatywa każdego pracownika.
  • Pracownicy  otrzymują regularnie fachową i konstruktywną opinię na temat swojej efektywności.

Kierownictwo Veitur jest bardzo świadome tego, jak ważne jest wspieranie pracowników i dlatego zdeklarowało się do zarządzania firmy w taki sposób, aby stała się wymarzonym miejscem pracy.

Deklaracja Veitur

Szacunek: Szanujemy każdego pracownika jako indywidualną i szczególną jednostkę.

Zespół informacyjny: Udzielamy naszym pracownikom prawdziwych informacji. Udzielamy więcej informacji niż potrzeba i jesteśmy otwarci i pozytywnie nastawieni na pomysły naszych pracowników.

Efektywność: W stosunku do naszych pracowników mamy jasne oczekiwania, dlatego tłumaczymy ważność każdej pracy, instruujemy i reagujemy w przypadku niewystarczającej efektywności.

Odpowiedzialność: Szczycimy się przestrzeganiem istniejących reguł, ale wykazujemy także inicjatywę, jeśli uważamy, że należy je zmienić.

Rozwój zawodowy: Mamy oczy zawsze szeroko otwarte na różne potrzeby naszych pracowników. Jesteśmy otwarci na nową wiedzę i wspieramy inicjatywę naszych pracowników dotyczącą jej zdobywania.

Rzecznik prasowy: Znamy cele i wartości naszej firmy i możemy je zawsze wytłumaczyć naszym pracownikom i społeczeństwu zgodnie z wizerunkiem naszej firmy i wytycznymi dotyczącymi usług.